Opinfos d.o.o., Gubčeva 13, 1233 Dob pri Domžalah
Ljubljana, 14. 10. 2009

Okrajno sodišče v Ljubljani, Zaloška 59, 1000 Ljubljana

centralni oddelek za verodostojno listino

zadeva: VL 131526/2009 - sklep o izvršbi

UGOVOR NA SKLEP O IZVRŠBI

Ugovarjamo na ta sklep o izvršbi, glede zahtevane višine dolga in način izvršbe.

OBRAZLOŽITEV:

Opinfos d.o.o. ne dolguje zahtevanega zneska kot ga navaja upnik, saj je le ta popolnoma izmišljen.

Namreč dne, 27. 08. 2008, sem na zahtevo podjetja DAIMLER AC LEASING, Baragova 5, Ljubljana vrnil naveden avtomobil KIA SORENTO, zaradi neplačanih obrokov – največ do zneska 2.000 evro.

Že prej sem jih prosil, za podaljšanje plačila obveznosti, da gre za pač za začasne finančne težave in smo se zmenili, da če grem jaz, Boris Valenčič osebno za poroka k tej pogodbi lahko zadevo podaljšajo. Dne 29. 07. 2008 sem to pogodbo tudi podpisal, vendar se niso držali dogovora in so kljub temu zahtevali vračilo avtomobila.

Kot rečeno sem 27. 08. 2008 vozilo tudi vrnil in razloženo mi je bilo, da mi bodo takoj po cenitvi avtomobila poslali račun za preostanek dolga v znesku cca 2.000 evro. Tega sploh niso storili, niti me obvestili o kakršnem koli dogajanju v povezavi z omenjenim avtomobilom.

Na dan prevzema, oz. vrnitve avtomobila je delavec podjetja DAIMLER AC LEASING, se grdo znašal nad menoj in trdil da nisem servisa avtomobila opravljal pri pooblaščenih serviserjih. Rekel sem mu, naj pregleda servisno knjižico in bo ugotovil verodostojnost mojih izjav, da so bili servisi povsem v redu pravočasno opravljeni. Rekel je, da bodo pregledali servisno knjižico. Po podpisu prevzemnega lista, pa je kar samovoljno naredil označbo, da servisi niso bili opravljeni pri uradnih serviserjih, brez da bi preveril dejansko stanje. Zaradi tega sem na licu mesta ugovarjal, vendar se je le ta z omenjenim avtom divje odpeljal v notranjost njihovega dvorišča.

Dne 22. 05. 2009 sem prejel obvestilo o neki dopolnitvi cenitve, to je račun št.: 2009/05-002652 v znesku 24 evro za plačilo na Opinfos d.o.o..

To verjetno pomeni, da se je nekdo lepo vozil preko zime s tem avtomobilom, spomladi pa so ga dali oceniti še enkrat, ga poceni prodali nekemu verjetno prijatelju ali za podkupnino, meni pa naložili preostanek dolga v znesku 14.000 evro.

Zaradi vsega navedenega zahtevam dokazni in pravdni postopek na sodišču.

V zahtevi DAIMLER AC LEASING podjetja, da se opravi rubež premičnih stvari, se ne strinjam.

Hkrati obveščam, da Opinfos d.o.o., nima več nobenega poslovnega prostora.

Navaja se rubež na naslovu dolžnika ali kjerkoli drugje, kar jaz razumem za nenehno zasledovanje in preganjanje, nadaljevanje mafijskega onemogočanje kakršnega koli poslovanja, da bi lahko Opinfos d.o.o. sploh prišlo do sredstev, s katerimi bi bilo mogoče urediti težave, katere nam je nakopala na glavo mafijska republikanska oblast Janeza Janše in sedaj Boruta Pahorja. Namreč jaz Boris Valenčič, se ukvarjam tudi s politiko in uveljavljanjem Linux sistemov, zaradi tega pa sem že vrsto dolgih let preganjan, zatiran in onemogočan. Pred leti mi je policija zaradi podobnih stvari nakopala morilca Sđana Živkoviča in tudi Silvo Plut je bil v igri. Policija je še prekrivala in ni hotela posredovati pravih podatkov na sodišče o napadu name, ko je tekel kazenski pospopek proti Sđanu Živkoviču.

Žal je postala Slovenija povsem nepravna gangsterska država.

Boris Valenčič, direktor Opinfos d.o.o.

prilagam dokaze: dodatna cenitev, pogodba o poroštvu, prevzemni zapisnik vozila,
članek o preganjanju mene iz www.monarh.si , dokazilo o plačilu sodne takse.